Personoplysninger
Ved at udfylde søge formularen afgives oplysninger, som er omfattet af persondatalovens regler. Jeg er klar over, at formålet med behandlingen af oplysningerne er at Houseroom.dk skal kunne administrere min søgerprofil.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at Gør.dk har oplysningerne, kan jeg til enhver tid slette min profil.

Jeg bekræfter ved min accept, at nedenstående tekst BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SØGERPROFIL PÅ HOUSEROOM.DK er gennemlæst, forstået og accepteret.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med Søgerprofil på Gør.dk.dk hos Artemijs Sinicins

Indledning
Som søger på Gør.dk behandler vi en række oplysninger om dig elektronisk. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler, og hvad formålet med behandlingen er m.v.

Formål m.v.
Når du opretter dig som søger, bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan oprette dig som søger, og for at andre kan se dit tilbud.

Vi samarbejder ikke med andre portaler eller andre virksomheder omkring markedsføring og videregiver derfor ikke dine oplysninger til sådanne portaler.


Personoplysninger
Som led i oprettelse af brugerprofil og oprettelse af byttetilbud, behandler vi følgende oplysninger om dig:

Navn
Telefon
Adresse
Postnummer
Branche
Beskriv opgaven
Hvis du vil få opgaver,
Resume
Arbejde billeder
Profile img

Sikkerhed m.v.
Vi behandler dine oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi efter lovgivningen har hjemmel hertil, fx hvis du giver dit samtykke. Du skal dog være opmærksom på, at dine oplysninger vil være tilgængelige for andre brugere, der er søger på houseroom.dk.

Houseroom.dk har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Disse har til formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

Dette indebærer bl.a., at vi har en række sikkerhedsprocedurer, ligesom vi benytter firewall, virusbeskyttelse, anti-spywareprogrammer og øvrige foranstaltninger, som sikrer mod ondsindet udnyttelse af sårbarheder i anvendte it-programmer m.v.

Sletning
Du kan til enhver tid selv slette din profil. Du skal skrive en email med ''STOP MIN GØR.DK PROFIL'' til as@houseroom.dk fra din email du har brugt til oprettelse af din søgeprofil. Din profil slettes automatisk efter 90 dage, hvis du ikke er aktiv.

Dine rettigheder
Dataansvar.
Houseroom.dk er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os i forbindelse med administration af ventelisten, og Gør.dk har således i henhold til persondataloven ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

Oplysningspligt.
Persondataloven giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. Og loven pålægger os visse pligter – som fx at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.

Indsigt, berigtigelse m.v.

Du har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet i forbindelse med vores administration af din brugerprofil, og du har ret til at se oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

I det omfang, du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Vi kan dog fortsat behandle de personoplysninger, som ikke baserer sig på dit samtykke.

Yderligere oplysninger.

Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt – fx som led i en klagesag.