Betingelser
Du har ret til at søge lejebolig eller lejer

Vi arbejder for at finde en løsning til dig og at tage penge for det som start gebyr - process gebyr og afsluttende success funds betaling.

Alle priser nævnt er uden moms.

Lejer's Start Gebyret indbefatter: kommunikation på dine vegne, udforskning af markedet, kontakte etablerede alliancer og søge efter udlejere der matcher dine kriterier.

Lejer's Process Gebyret inbefatter: at du bliver prioriteret frem for dem der ikke betaler Process Gebyr.
Dette privilegie er aktivt i 1 måned. Ønskes der forlængelse er det nødvendigt med 1 måneds yderligere betaling. Da det ikke sker automatisk - skal det gøres manuelt gennem hjemmesiden. Vi lader dig vide når perioden er opbrugt.

Lejer's Success Funds Betaling: samarbejdet med Houseroom.dk indbefatter at der betales for fund. Det er et krav at betalingen sker når kontrakten underskrives.
Vi sender regningen som faktura ELER har forskellige betalings muligheder, såsom; VISA CARD / MAESTRO CARD / BANK OVERFØRSEL / MOBILE PAY - etc.

Udlejer's Pro gebyr. Houseroom.dk påtager sig ansvaret for forholdet mellem lejer og udlejer, kun hvis dette gebyr betales! De 8 procents årlige afdrag henvender sig kun til udlejere og er også kun et krav hvis ejendommen udlejes i et minimum af aftalt tid mellem os.
Ved betaling af de 8 procent ansættes Houseroom.dk til varetagelse af din ejendom deriblandt vedligeholdelse, kommunikation med lejer og ansvaret for alle de aftaler der indgåes mellem Houseroom.dk og udlejer.

Udlejer's Basic gebyr Betaling: samarbejdet med Houseroom.dk indbefatter at der betales for fund. Det er et krav at betalingen sker når kontrakten underskrives.
Vi sender regningen som faktura ELER har forskellige betalings muligheder, såsom; VISA CARD / MAESTRO CARD / BANK OVERFØRSEL / MOBILE PAY - etc.

Som lejer har du ikke ret til at udleje den bolig der underskrives kontrakt på.

Har du spørgsmål om søge reglerne for at finde boliger eller lejer, er du velkommen til at ringe til Artemijs på telefon 71 62 55 22 eller sende en e-mail på AS@houseroom.dk