JaxiCloud

+45 92 90 90 10

Flådestyring

Beskyt og spor dine køretøjer

Flådestyring er jeres mulighed for at samle alt data om jeres køretøjer og andre aktiver et sted og give jer et samlet overblik.

I kan mindst spare 10 % af jeres omkostningerne til vedligeholdelse af køretøjer og brændstof til dem, hvis I bruger flådestyring, der er sat ordentligt op.​

Hvilke udfordringer kan vi løse for dig?

Sporing af køretøjer

Via GPS oplysninger kan vi sørge for, at I til enhver tid har mulighed for at følge, hvor alle jeres køretøjer befinder sig live. I sig selv giver tracking af køretøjer et godt overblik og kombineret med flådestyringssoftware giver det en lang række muligheder for, at I kan forbedre jeres planlægning, disponere personale mv. samt adgang til en lang række andre muligheder for at optimere på forretningen.

Asset tracking

I mange virksomheder er der ligeledes andre genstande en netop køretøjer, hvor det giver mening at have mulighed for at lokalisere dem. Det kan dreje sig om større ting, som fx en trailer, man ønsker at vide, hvor befinder sig – men det kan også være mere simple genstande, som fx kritisk håndværktøj, IT-udstyr e.l., som man gerne vil vide, hvor befinder sig.

Driving behavior / Eco driving / Brændstoføkonomi

Vores flådestyringssoftware giver en unik mulighed for at analysere på jeres medarbejderes brug af bilerne, hvilket givet en lang række muligheder for optimering. Først og fremmest, scorer softwaren automatisk, hvordan de enkelte køretøjer bliver brugt, hvilket hjælper til at identificere, hvilke medarbejdere, der har en aggressiv kørestil, da dette giver større slitage på køretøjerne, øger brændstofforbruget og giver større risiko for uheld.

Ruteplanlægning

Ruteplanlægningssoftware giver mulighed for at planlægge optimale ruter til alle de destinationer, der skal besøges i løbet af en given dag med hensyntagen til, hvilke steder der skal besøges, hvordan trafikforholdene typisk er med videre, Brug af ruteplanlægningssoftware kan typisk føre til massive tidsbesparelser for medarbejderne, da køkørsel og lignende typisk kan undgås.

Logistic / Disponeringsværktøj

Vores flådestyring indeholder et disponeringsværktøj, der kan hjælpe med at allokere ruter til de forskellige køretøjer baseret på, hvad der faktisk skal leveres. Softwaren tager højde for størrelsen af de forskellige leverancer og hvordan køretøjet pakkes optimalt, for at optimere på både køretiden og på ressourceforbruget.

Elektronisk kørebog

En elektronisk kørebog er en kæmpe fordel for at sikre, at medarbejdernes brug af køretøjerne bliver håndteret korrekt – både i forhold til at undgå unødvendig beskatning for fri bil men i lige så høj grad for at hjælpe med til at danne det rigtige faktureringsgrundlag for jeres kunder.

Fører identifikation

Vi tilbyder en række forskellige muligheder for at identificere, hvem der faktisk kører de enkelte køretøjer, hvilket er med til at øge sikkerheden omkring køretøjerne, da det kan sættes op, så en ikke autoriseret bruger ikke kan benytte køretøjet. Samtidig giver det langt mere pålidelige data, når man altid har mulighed for at se, hvem, der har kørt et køretøj på et bestemt tidspunkt.

Drift optimering

Udover de fordele, der ligger i forhold til optimering af driftsomkostninger ved et lavere brændstofforbrug og mindre slitage, er der også en betydelige mulighed for optimering i forhold til den løbende service på køretøjerne. Når I har etableret et ordentligt overblik over jeres køretøjer og aktiver giver det jer også unikke muligheder for at planlægge service, skift af dæk med videre i intervaller, der giver mening i forhold til jeres personale og jeres brug af aktiverne.

kølekæde overvågning

Total Kontrol af Hele Kølekæden – 100% Overblik og Styring. Reefer overvågning handler om at opretholde regulerede temperaturer i køletrailere og containere, også kaldet reefers. At sikre korrekte temperaturer i køletrailere og kontrollere temperaturen er ekstremt vigtig.

Tachograph løsning

Vores tachografløsning er 100 % integreret i vores flådestyringssoftware og lever op til alle krav til tachografløsninger. Idet vores løsning er uafhængig af mærke på køretøjerne, type af installeret tachograf og andre tekniske forhold giver det jer muligheden for at have et samlet overblik det sted, hvor I allerede har oplysninger om jeres køretøjer.

GEO fencing

Geofencing giver mulighed for at definere, at det skal udløse en bestemt handling, hvis et køretøj eller en genstand kommer ind i eller forlader en bestemt geografisk zone. Det giver mulighed for fx automatisk tidsregistrering, når køretøjerne ankommer til en bestemt plads, overvågning af, hvorvidt ens køretøjer kører over landegrænser.

Dash-cam

Dash-cam, er fastmonterede kameraer i bilen, der peger ud og eventuelt ind i bilen for at kunne bruges som blandt andet dokumentation i forbindelse med uheld. Dashcams kan ligeledes give en lang række informationer, der kan være med til automatisk at guide chaufførerne til at udvise en bedre adfærd, der fører til mere økonomisk kørsel og færre skader.

Sensorer

Sensorer er enheder, der rapporterer fysiske forhold til trackeren, typisk via Bluetooth. Det kan fx være overvågning af, om døre eller åbne eller lukkede i en trailer, måling af temperatur og luftfugtighed og lignende, der kan være væsentligt for lasten.

Mobil arbejdsstyring

Hold dig forbundet med dit team i realtid, optimer opgavefordeling og sikre effektiv kommunikation gennem en brugervenlig grænseflade. Du behøver ikke investere i GPS-udstyr eller installation – denne mulighed er superøkonomisk og fleksibel for enhver virksomhed. WiaTag er en smart app til smartphones og tablets, der gør den til en GPS-trackere.

Hvorfor vælge en 4G understøttet løsning?

De sidste mange år, har teleoperatører fokuseret på, at opsætte og drive 4G og 5G net, da disse giver mulighed for overførsel af langt mere data. Samtidig har de fleste IoT produkter – herunder trackere – kørt på 2G netværket, da det har været billigere at købe sig ind der.

I takt med at der kommer mindre og mindre brug af 2G nettet er dette dog lukket ned rundt omkring, og det forventes, at det ultimo 2025 vil være mere eller mindre helt lukket ned i Europa. Det betyder, at der over den kommende periode vil være et stort fokus på, at man skal have skiftet over til 4G enheder, hvilket kan føre til flaskehalse og stigende priser.

Vi har valgt, at vi allerede fra nu alene fokuserer på 4G produkter, da vi ikke ønsker at sælge produkter nu, der snart vil være teknisk forældede.

Produkter

Der er mange forskellige produkter, der kan indgå i en tracking løsning:

OBD tracker uden Bluetooth

OBD tracker uden Bluetooth tracker, der monteres ved blot at blive sat i køretøjets OBD stik. Det kan ikke modtage informationer fra bilen, men vil kunne måle hastighed, position og bevægelse. Fordelen er, at trackeren er billig i indkøb, let at montere og super simpel at flytte, hvis den fx skal over i et andet køretøj.

OBD tracker med Bluetooth

OBD tracker med Bluetooth, der ligeledes monteres via OBD stikket og som har udvidet funktionalitet ved at have indbygget Bluetooth, der gør trackeren kan modtage og formidle informationer opsamlet via Bluetooth. Det kan fx være målepunkter for temperatur eller luftfugtighed eller det kan være information om, at bestemte enheder er / ikke er i nærheden, som manglende værktøj, påsætning af forkert trailer e.l.

Fastmonteret tracker med eller uden Bluetooth

Fastmonteret tracker med eller uden Bluetooth, som OBD-trackerne i funktionalitet, men fast monteret bag instrumentbrættet eller lignende. Det gør, at trackeren ikke let kan flyttes eller afmonteres, hvilket i nogle tilfælde er en fordel, når vi fx taler udlejningsbiler.

CAN-bus tracker

CAN-bus tracker, er en tracker, der har mulighed for at aflæse data via køretøjets Can-bus protokol, som giver yderligere informationer omkring brændstofstand, motoren mv. Grundlæggende vil man via en sådan tracker kunne få adgang til al den information, der kan vises i køretøjets display.

BLE-enheder

BLE-enheder er enheder, der kommunikerer via Bluetooth med en tracker eller en anden gateway og dermed rapporterer informationer tilbage til flådestyringssoftwaren. Der er i princippet ingen grænser for antallet af enheder eller mængden af informationer, der kan samles op på denne måde.

Entreprenør løsninger

Mange typer maskiner og udstyr, såsom læssemaskiner, gravemaskiner, dozere, dumpere, vejtromler, blandere kan bruges i et byggeprojekt. Som ejere, ledere eller operatører af byggefirmaer kan du vælge enten at købe eller leje udstyr eller maskiner til dine behov. Uanset hvad vil det være den største kapitalinvestering. Underudnyttelse, tomgang, nedetid, højt brændstofforbrug eller tyveri vil have betydelige konsekvenser for dit investeringsafkast, produktivitet og omdømme.

Vi er ISO/IEC 27001 certificering inden for informationssikkerhedsstyring

Følg med i appen

App er tilgængelig for Android, Iphone og Windows enheder.

Also available on the Amazone App Store and Gallery App Store.

Hvorfor vælge os?

Professional løsning

Den hardware vi leverer er professional med indbygget GPS tracking samt professional software. Vi har blot nedskaleret det, så løsningen passer til
den kvalitetsbevidste forbruger.

Skalérbar prisstruktur

 JaxiCloud tilbyder forskellige prisstrukturer og abonnementsmuligheder, der kan tilpasses virksomhedens behov og størrelse.

Bedste netværk

Vi er ikke bundet til et bestemt netværk, men tager altid det stærkeste signal og har ingen roaming omkostninger i EU.

Få et tilbud

Kontakt JaxiCloud her